div>

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetinin tanımı ve amacı;

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Nedir?
  Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak

suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan tarımsal işletme sahiplerinin eğitimi, yayım, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetleridir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Amacı Nedir?

  • Tarladan sofraya gıda güvenliği ve güvencesini sağlanmak,
  • Yayım ve danışmanlık hizmetlerinin konu uzmanı kişi ve kuruluşlar tarafından yürütmek,
  • Bakanlıkça sertifikalandırılan kişi ve kuruluşların yayım hizmeti sunmak,
  • Üretim ve bilgilendirmenin her safhasını kayıt altına almak,
  • Danışmanlık hizmeti alanlar ve sunanların desteklenmesini sağlamak,
  • Tarımsal Yayım hizmetlerinin özelleştirilmesini sağlamak,
  • İstihdamın arttırılmasına yardımcı olmak,
  • Ürün çeşitliliği ve kalitenin arttırılmasını sağlamak,
  • Kırsal yerleşimlerin kalkındırılmasına ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak.

 

 


 

<<< Geri